Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Delovne skupine Rektorske konference RS

 

Skladno z 10. točko Poslovnika o delovanju Rektorska konferenca RS lahko imenuje delovne skupine za proučitev, obravnavo in pripravo dokumentov s posameznih strokovnih področij. Delovne skupine lahko sestavljajo clani RK RS, clani vodstev univerz in drugi strokovnjaki.

Imenovane delovne skupine in status delovanja: 

Delovna skupina za za avtorskopravna vprašanja na univerzah
Ustanovitev: November 2016
Status: Aktiven
Člani:

 • Dr. Mojca Kotar, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Jasna Donko Lesjak, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Alenka Golobič, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • izr. prof. dr. Martina Repas, univ. dipl. prav.,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Katja Cergol,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Tina Šček Krušec, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za prenovo vpisa na slovenskih univerzah
Ustanovitev: April 2016
Status: Aktiven
Člani: 

 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve, predsednica,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Polonca Miklavc Valenčič, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani 
 • Enrika Črnivec,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Mag. Andrejka Golob,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Iztok Arčon, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za klasifikacijo študijskih programov
Ustanovitev: September 2015
Status: Aktiven
Člani:

 • prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica, vodja, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Polonca Miklavc Valenčič, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Mag. Andrejka Golob This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Doc. dr. Marko Orel, prodekan za znanstveno-raziskovalno delo, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici
 • Renata Kop, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za Pametno specializacijo, inovativno-podjetniško podporno okolje in talente
Ustanovitev: September 2014
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, predsednik, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Zlata Ploštajner,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Peter Virtič,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Niko Samec, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Manca Drobne, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici
 • Aljaž Rener,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za Zakon o raziskovalni in inovacijski dejavnosti
Ustanovitev: Januar 2014
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, predsednik, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani,
 • Prof. dr. Niko Samec, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Igor Tičar, rektor (namestnik), Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Dragan Marušič, rektor,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo,   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici
 • Prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici Rektorat

Delovna skupina za Za iniciativo Opening Up Slovenia
Ustanovitev: Januar 2014
Status: Aktiven
Člani:

 • Dr. Izidor Golob, vodja,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Rok Strašek, prorektor za ekonomiko in finance,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Tanja Urbančič, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za uporabo jezika in pripravo strategije za uporabo jezika
Ustanovitev: Januar 2014
Status: Aktiven
Člani:

 • Prof. dr. Simona Krajnc, predsednica,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Monika Kalin Golob, dekanja FDV,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Martina Ožbot Currie, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Branka Kalenič Ramšak,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Marko Jesenšek, prorektor za dislocirane članice,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Lučka Lorber, prorektorica za razvoj kakovosti, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Mag. Hermina Pika Radmilovič,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Vlasta Kučiš,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Jernej Turk, prorektor za mednarodne zadeve,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Izr. prof. dr. Sonja Starc,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Tatjana Mikelić Goja, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici
 • Prof.dr. Katja Mihurko Poniž, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za področje zdravstvenih ved
Ustanovitev: September 2013
Status: Aktiven
Člani: 

 • Doc. dr. Blaž Ivanc, predsednik, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Andrej Starc, dekan ZF, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Igor Švab, dekan MF, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan, dekanja FFA,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • G. Matej Drobnič, predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Žan Jan Oplotnik, prorektor za finančne zadeve,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Majda Pajnkihar, dekanica FZV, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Ivan Krajnc, dekan MF, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Ga. Vlasta Jug, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Helena Skočir, pred.,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Doroteja Rebec, viš. pred.,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Renata Kop,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Komisija za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz
Ustanovitev: Februar 2013
Status: Aktiven
Člani:

 • Prof. dr. Tanja Dmitirovič, prorektorica, predsednica, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • izr. prof. dr. Tomaž Deželan, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Lučka Lorber, prorektorica za razvoj kakovosti, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • G. Iztok Slatinek, univ. dipl. ekon.,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Mag. Alenka Andrejašič, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Iztok Arčon,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za spremembo oziroma pripravo nove zakonodaje
Ustanovitev: November 2012
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. dr. Miha Juhart, predsednik, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Branka Kalenič Ramšak,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Franc Forstnerič, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Žan Jan Oplotnik, prorektor za finančne zadeve, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Maja Žibert, prorektorica za študentska vprašanja, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Jelena Ćeklić, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici
 • Borut Lavrič, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa
Ustanovitev: Junij 2012
Status: Aktiven
Člani:

 • Patrik Peroša, predsednik, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerzitetna športna zveza Primorske
 • Ga. Mojca Rupert, Center za osebni in profesionalni razvoj študentov, obštudijska dejavnost, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Skupina za informatiko RKRS
Ustanovitev: Junij 2012
Status: Aktiven
Člani:

 • Dr. Izidor Golob, vodja, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Marko Bajec, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Andrej Kos, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • mag. Aleš Košir, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Ga. Maja Žibert, prorektorica za študentska vprašanja, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Jadran Prodan, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Tine Mezgec, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici
 • Renata Kop, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za obravnavo problematike habilitacij
Ustanovitev: Februar 2012
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost, predsednik, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici
 • Prof. dr. Marko Petrič, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Niko Samec, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Asist. mag. Mojca Tancer Verboten, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem

Univerzitetni umetniški observatorij
Ustanovitev: September 2011
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. spec. Oto Rimele, predsednik, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Matej Blenkuš, dekan FA, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. Marko Vatovec, dekan AG, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, v.d. dekana ALUO, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani, 
 • Prof. Tomaž Gubenšek, dekna AGRFT, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Tilen Žbona, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Boštjan Potokar, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici
 • Prof. Rene Rusjan, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi
Ustanovitev: April 2011
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. dr. Mitja Kaligarič, predsednik, (področje humanističnih znanosti), This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Borut Bohanec (področje naravoslovnih znanosti), This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Damjana Rozman (področje medicinske znanosti), This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Igor Pribac (področje družboslovnih znanosti), This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Gregor Majdič, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Dr. Matjaž Hladnik (področje aplikativnega naravoslovja), This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Izr. prof. dr. Dunja Bandelj (področje aplikativnega naravoslovja), This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Doc. dr. Martina Bergant Marušič (področje naravoslovnih znanosti), This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici
 

Novice slika

 

Vipava, 19. janura 2018 - Na današnji 1. redni seji Rektorske konference RS pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici v mandatu 2018-2019 so rektorji razpravljali o predlogu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predlogu novele Zakona o visokem šolstvu.

Read more...
 

V četrtek, 22. decembra 2017, je v Kopru na sedežu Univerze na Primorskem potekala 10. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), zadnja v nizu sej iz predsedovanja UP. V dveletnem mandatu 2016 – 2017 velja izpostaviti aktivno sodelovanje in participacijo predstavnikov RK RS prek raznih delovnih teles in medresorskih skupin v skupnih prizadevanjih z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri pripravi sprememb zakonodaje na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.

Read more...
 

Koper, 3. november 2017 – Na današnji 9. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije so člani sprejeli pomembne sklepe, ki se navezujejo na zagotovitev avtonomije in financiranja slovenskih univerz. Tako so se, med drugim, soglasno strinjali, da je potrebno osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna objavljen in podan v javno obravnavo, dopolniti in v nekaterih členih spremeniti, saj, po besedah članov delovne skupine, ne vsebuje usklajenih stališč RK RS in Sveta za znanost in tehnologijo.  Predlog omenjenega zakona sta na seji predstavila predstavnika Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za znanost, dr. Meta Dobnikar in generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan. 

Read more...