Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Delovne skupine Rektorske konference RS

Skladno z 23. členom Poslovnika o delu Rektorska konferenca RS lahko imenuje komisije ali druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali pripravo predlogov za odločanje o posameznih zadevah. 

Imenovane delovne skupine in status delovanja: 

Delovna skupina za pripravo primerjalne analize financiranja evropskih univerz
Ustanovitev: Januar 2018 
Status: Aktiven 
Člani: 

 • Prof. dr. Iztok Arčon, dekan,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici Faklulteta za podiplomski študij
 • prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica za študijsko dejavnost, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Delovna skupina za pripravo predloga zakona o univerzi
Ustanovitev: Januar 2018 
Status: Aktiven 
Člani:

 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Dragan Marušič, rektor,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 • Prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici
 • g. Borut Lavrič, univ.dipl.prav., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici
 • Prof. dr. Zdravko Kačič, rektor, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru

Delovna skupina za za avtorskopravna vprašanja na univerzah
Ustanovitev: November 2016
Status: Aktiven
Člani:

 • Prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve, predsednica, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Dr. Mojca Kotar, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Jasna Donko Lesjak, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Alenka Golobič, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • izr. prof. dr. Martina Repas, univ. dipl. prav.,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Tina Šček Krušec, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za prenovo vpisa na slovenskih univerzah
Ustanovitev: April 2016
Status: Aktiven
Člani: 

 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve, predsednica,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Polonca Miklavc Valenčič, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani 
 • Enrika Črnivec,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica za študijsko dejavnost,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Mag. Andrejka Golob,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Iztok Arčon, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za rabo jezikov v visokem šolstvu
Ustanovitev: April 2018 
Status: Aktiven 
Člani: 

 • Prof. dr. Simona Kranjc, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Prof. Tomaž Gubenšek, dekan, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
 • prof. dr. Mihaela Koletnik, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Prof. dr. Nada Šabec, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Prof. dr. Mihurko Poniž Katja, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
 • Prof.dr. Iztok Arčon, dekan, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij
 • Prof.dr. Peter Purg, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti
 • Izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
 • Prof. dr. Krištof Jacek Kozak, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

Delovna skupina za področje zdravstvenih ved
Ustanovitev: September 2013
Status: Aktiven
Člani: 

 • Doc. dr. Blaž Ivanc, predsednik, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Andrej Starc, dekan ZF, podpredsednik,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Igor Švab, dekan MF, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan, dekanja FFA,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Ga. Laura Koudela, predsednica Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Majda Pajnkihar, dekanica FZV, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Ivan Krajnc, dekan MF, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica za študijsko dejavnost,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Ga. Vlasta Jug, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Nejc Šarabon, dekan,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
 • Helena Skočir, pred.,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Doroteja Rebec, viš. pred.,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Renata Kop,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Komisija za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz
Ustanovitev: Februar 2013
Status: Aktiven
Člani:

 • Prof. dr. Tanja Dmitirovič, prorektorica, predsednica, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • izr. prof. dr. Tomaž Deželan, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Lučka Lorber, prorektorica za razvoj kakovosti, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • G. robert Preskar, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Mag. Frenk Mavrič, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Iztok Arčon,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa
Ustanovitev: Junij 2012
Status: Aktiven
Člani:

 • Mag. Patrik Peroša, predsednik, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerzitetna športna zveza Primorske
 • Ga. Mojca Rupert, Center za osebni in profesionalni razvoj študentov, obštudijska dejavnost, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Miha Pauko, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , vodja Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja, Univeza v Mariboru
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Skupina za informacijske in komunikacijske tehnologije 
Ustanovitev: Junij 2012
Status: Aktiven
Člani:

 • mag. Aleš Košir, vodja,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Dr. Izidor Golob, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Marko Bajec, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Andrej Kos, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Ga. Maja Žibert, prorektorica za študentska vprašanja, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Viktorija Florjančič, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Tine Mezgec, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici
 • Renata Kop, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

Univerzitetni umetniški observatorij
Ustanovitev: September 2011
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. spec. Oto Rimele, predsednik, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Mariboru
 • Prof. Boštjan Botas Kenda, prorektor,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Matej Blenkuš, dekan FA, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. Marko Vatovec, dekan AG, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, v.d. dekana ALUO, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani, 
 • Prof. Tomaž Gubenšek, dekna AGRFT, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Tilen Žbona, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Boštjan Potokar, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici
 • Prof. Rene Rusjan, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Univerza v Novi Gorici

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Novice slika

 

Vipava, 19. janura 2018 - Na današnji 1. redni seji Rektorske konference RS pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici v mandatu 2018-2019 so rektorji razpravljali o predlogu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predlogu novele Zakona o visokem šolstvu.

Read more...
 

V četrtek, 22. decembra 2017, je v Kopru na sedežu Univerze na Primorskem potekala 10. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), zadnja v nizu sej iz predsedovanja UP. V dveletnem mandatu 2016 – 2017 velja izpostaviti aktivno sodelovanje in participacijo predstavnikov RK RS prek raznih delovnih teles in medresorskih skupin v skupnih prizadevanjih z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri pripravi sprememb zakonodaje na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.

Read more...
 

Koper, 3. november 2017 – Na današnji 9. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije so člani sprejeli pomembne sklepe, ki se navezujejo na zagotovitev avtonomije in financiranja slovenskih univerz. Tako so se, med drugim, soglasno strinjali, da je potrebno osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna objavljen in podan v javno obravnavo, dopolniti in v nekaterih členih spremeniti, saj, po besedah članov delovne skupine, ne vsebuje usklajenih stališč RK RS in Sveta za znanost in tehnologijo.  Predlog omenjenega zakona sta na seji predstavila predstavnika Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za znanost, dr. Meta Dobnikar in generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan. 

Read more...