Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Arhiv konferenc in drugih dogodkov

Mednarodna konferenca "Organiziranje in upravljanje sodobne univerze", Portorož 6. november 2009 

Posvet univerz na temo "Prenova doktorskega študija", Univerza v Ljubljani 15. oktober 2009

Posvet univerz na temo "Predlog zakona o univerzi", Univerza v Mariboru 14. aprila 2009

 


Mednarodna konferenca "Organiziranje in upravljanje sodobne univerze", Portorož 6. november 2009
International Conference "Organization and Management of Modern University", Portorož 6. November 2009
 

Portorož, 6. november 2009 – Več kot petdeset udeležencev iz petih držav se je danes v organizaciji Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), ki združuje štiri slovenske univerze, zbralo v Portorožu na mednarodni konferenci »Organizacija in upravljanje sodobne univerze«. Namen srečanja vrhunskih strokovnjakov je izmenjava strokovnih mnenj, izkušenj in stališč povezanih z vprašanjem prenove visokošolske zakonodaje v Sloveniji in predloga RK RS za pripravo Zakona o univerzi.

Konferenco je s pozdravnim nagovorom in prispevkom otvoril podpredsednik RK RS, prof. dr. Danilo Zavrtanik, v imenu predsednika RK RS in rektorja Univerze na Primorskem, prof. dr. Rada Bohinca. Prisotne je v imenu ministra Gregorja Golobiča pozdravil dr. Joszef Gyorkos, državni sekretar Ministrstva za visoko šolstvo, znanosti in tehnologijo (MVZT) in predstavil glavne aktivnosti, namenjene zagotavljanju kakovosti in s tem mednarodne konkurenčnosti visokega šolstva, v okviru katerih bodo spremenjeni ključni predpisi na področju visokega šolstva. V naslednjem letu bo MVZT pričelo z uvajanjem sprememb visokošolske zakonodaje. Izpostavil je tudi ustanovitev Agencije za kakovost visokega šolstva, ki bo z delom pričela spomladi 2010.

Podpredsednik RK RS, prof. dr. Zavrtanik, je predstavil pobudo slovenskih univerz za spremembo visokošolske zakonodaje, s posebnim poudarkom na predlogu novega zakona o univerzi, ki je nastal v okviru RK RS. Le-ta odraža pričakovanja akademske skupnosti Slovenije za takšen pravni okvir, ki bo osnova za ustvarjalne presežke univerz. Dodal je, da se je potrebno bolj odločno zavzeti za oblike ustvarjalnega partnerstva med univerzo in državo.

Prof. dr. Alojz Kralj je izpostavil pogosto napačno razumevanje pojma avtonomije, ki je, po njegovem, obveza in odgovornost vsake univerze. Poudaril je, da je Slovenija potrebovala kar deset let za ustanovitev neodvisne Agencije za kakovost visokega šolstva.  Opozoril je, da avtonomija univerz ni povezana z njeno notranjo organiziranostjo, temveč mora biti prepuščena strokovni presoji vodstva in akademske skupnosti. Naloga države je, da zagotovi ustrezne instrumente preverjanja učinkovitosti, tako z vidika kakovosti prenosa znanja kot z vidika gospodarnega upravljanja.

Prof. dr. Michael Daxner, častni predsednik oldenburške univerze »The Carl von Ossietzky« in nekdanji predsednik »Sveta Magne Charte Observatorij«, je v svojem nastopnem predavanju izpostavil globalno razsežnost visokega šolstva in poudaril, da mora biti delovanje univerze usmerjeno v organizacijsko učinkovitost, vendar nikoli ne v smeri tržne naravnanosti.
Mednarodno konferenco so sklenili z zanimivo razpravo na okrogli mizi, ki jo je vodil prof. dr. Rado Pišot, prorektor UP, na kateri so poleg slovenskih akademikov sodelovali tudi ugledni predstavniki evropskih univerz in drugih visokošolskih institucij. V diskusiji so izpostavili probleme obstoječe viskošolske zakonodaje in nujnost sprememb ter čim hitrejši sprejem novega zakona o univerzi. Zanimiva je bila ugotovitev, da so prakse v drugih evropskih državah zelo podobne, kar oblikuje iniciative skupnega reševanja ovir v enotnem evropskem visokošolskem prostoru. Le s spopadom različnih misli, in ne z iskanjem popolnega konsenza, bo prišlo do napredka.

Vabilo (slo, ang)

Seznam udeležencev

Prispevki


Posvet univerz na temo "Prenova doktorskega študija", Univerza v Ljubljani 15. oktober 2009

Vabilo


Posvet univerz na temo "Predlog zakona o univerzi", Univerza v Mariboru 14. aprila 2009

Vabilo

 

 

Novice slika

 

Maribor, 19. junuj 2020 - Rektorska konferenca Republike Slovenije je na seji v petek 19. 06. 2020 gostila vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije prof. dr. Blaža Zmazka.

Read more...
 

Maribor, 7. april 2020 - Predstavniki Rektorske konference RS ugotavljajo, da so univerze ob polnem zavedanju nastalih razmer zelo uspešno vzpostavile delo na daljavo in sicer tako pri izvajanju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, kot tudi pri vodenju administrativnih procesov, zato lahko univerze tudi v trenutnih razmerah uspešno izvajajo svojo dejavnost. V času izrednih razmer zaradi zmanjševanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 so se univerze takoj prilagodile novemu načinu študija in tako študentom omogočile tekoče izvajanje vseh pedagoških obveznosti, kjer ni potrebna fizična prisotnost. Vendar pa se univerze zaradi novega načina izvedbe pedagoškega in raziskovalnega procesa trenutno srečujejo z izzivi, ki presegajo veljavno visokošolsko zakonodajo.

Read more...
 

Maribor, 31. januar 2020 - Rektorska konferenca Republike Slovenije je na današnji seji opravila obravnavo glede vzpostavitve delovanja informacijskega sistema eNAKVIS, kjer pričakujemo v roku šestih mesecev kakovostno implementacijo sistema in nemoteno delovanje v skladu s pozitivno uporabniško izkušnjo.

Read more...