Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Zasedanje 19. Rektorske konference RS (RK RS)

9.12.2011 Zasedanje 19. Rektorske konference RS (RK RS)

Danes je v prostorih univerzitetnega središča Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini, potekala 19. seja Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), obenem zadnja pod vodstvom Univerze v Novi Gorici in njenega rektorja, dveletnega predsednika RK RS prof. dr. Danila Zavrtanika.

Rektorji vseh štirih slovenskih univerz so sprejeli poročilo Nacionalne koordinacije študentskih svetov univerz, potrdili komisijo za obravnavo problematike habilitacij v povezavi z razpisom na delovno mesto in ustanovili Univerzitetni umetniški observatorij, kot delovno telo RK RS. Glavna tema razprave je bila problematika delovanja Nacionalne agencije za kakovost visokega šolstva. Rektorji so ponovno poudarili, da je sestava Sveta agencje neprimerna in otežuje razvoj ter mednarodno primerljivost univerz ter pozvali Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, da  čim prej zakonsko uredi prehod od programske na institucionalno akreditacijo in prenos avtonomije postopka akreditiranja študijskih programov na univerze.

 

Ob predaji predsednikovanja prof. dr. Danijelu Rebolju, rektorju Univerze v Mariboru, se je prof. dr. Danilo Zavrtanik zahvalil za sodelovanje, z željo, da se duh enonosti, usklajevanja in sodelovanja, ki ga je Rektorska konferenca imela v tem obdobju, ohrani tudi v bodoče.

 

Novice slika

 

Ljubljana, 21. januarja 2022 – Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) je na današnji prvi redni seji pod novim vodstvom Univerze v Ljubljani ponovno poudarila, da je pomembno ohranjati in nadgraditi kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji, ki prispeva k razvoju družbe znanja.

»Zavedamo se, da se moramo univerze odzivati na potrebe trga dela, vendar pa za  to potrebne strateške analize in usmeritve na ravni celotne države. Mladi ljudje, ki jih izobražujemo na naših univerzah, lahko s svojimi potenciali ustvarjajo gospodarstvo za višjo dodano vrednostjo. Nujno je upoštevati predvsem kakovost visokošolskega izobraževanja ter zagotoviti odlično izobražene mlade tudi na področjih, ki niso neposredno povezana z gospodarstvom, a so pomembna za razvoj in delovanje družbe znanja,« je povedal predsedujoči Rektorski konferenci rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

Člani Rektorske konference so danes sklenili, da bodo pripravili načrt promocije poklicne prehodnosti in ustvarjanje novih poklicev ter promocije enakomerne zastopanosti spolov na področjih s stereotipnimi vzorci vpisa na študijske programe. Hkrati Rektorska konferenca poziva ustrezne državne organe k pripravi strategije razvoja države, pri kateri bi Rektorska konferenca sodelovala in ki bo dejansko vodila v razvoj celotne družbe.

V okviru Rektorske konference bo organizirana serija javnih razprav o aktualnih vprašanjih in prihodnosti visokega šolstva, prva že konec februarja letos.

Prva redna seja Rektorske konference je bila namenjena tudi problematiki vpisa tujih študentov in zaposlovanja tujcev na univerzah ter seznanitvi z aktualnimi razmerami glede epidemije Covid-19, pri čemer so se predstavnice in predstavniki univerz strinjali, da so se univerze izkazale z odličnim obvladovanjem epidemije, zlasti zaradi visoke precepljenosti in doslednega spoštovanja preventivnih ukrepov.

 

Maribor, 24. september 2021- Na seji Rektorske konference Republike Slovenije so rektorji opravili razpravo o besedilu osnutka Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030, ki je v javni obravnavi. Rektorska konferenca podpira besedilo Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030. Rektorska konferenca Republike Slovenije vztraja pri zapisanem ukrepu 4.5 v osnutku besedila NPVŠ 2021-2030 o možnosti poučevanja v tujem jeziku, ki sledi že sprejetemu besedilu v do sedaj veljavnem besedilu NPVŠ 2011-2020 glede problematike rabe tujega jezika v pedagoškem procesu. Rektorska konferenca RS je tudi priporočila dopolnitev besedila Nacionalnega programa visokega šolstva za obdobje 2021-2030 z ukrepi, ki bodo zagotovili možnost gibalno-športne aktivnosti za vse študente, vključno z ukrepi na področju zakonodaje in sistemskega financiranja gibalno športnih aktivnosti študentov.

Preberi več
 

Maribor, 23. april 2021 - Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 23. 4. 2021 so rektorji opravili razpravo o sproščanju ukrepov Vlade RS vezanih na epidemijo. Rektorji univerz, člani RKRS so soglašali, da se pedagoški proces na univerzah od 26. 4. 2021 dalje izvaja v skladu z razpoložljivimi hibridnimi modeli, oz. se v živo izvedejo vse tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih omogočajo smernice NIJZ. Priporočilo je, da se pedagoški proces izvaja v manjših skupinah.

Preberi več