Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Univerza v Ljubljani prevzela predsedovanje Rektorski konferenci – Na prvi seji največ časa namenili zakonodaji

Univerza v Ljubljani prevzela predsedovanje Rektorski konferenci – Na prvi seji največ časa namenili zakonodaji

Ljubljana, 31. januar 2014 – Danes se je odvila prva redna seja Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS) pod predsedstvom Univerze v Ljubljani.  Predsedovanje za mandatno obdobje dveh let je prevzela od Univerze v Mariboru, predala pa ga bo Univerzi na Primorskem.

Rektorji slovenskih univerz so na seji največ časa namenili Zakonu o raziskovalni in inovacijski dejavnosti ter Zakonu o davku na nepremičnine ter odpravi plačnih nesorazmerij.

Po seji je predsednik RKRS prof. dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani, povedal: »Ugotavljam, da je RKRS razširila svoje področje delovanja in tako univerze usklajeno rešujejo skupne probleme. Največ časa smo posvetili Zakonu o raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Sklenili smo, da se vse univerze aktivno vključijo v pripravo zakona, saj predstavljajo največji del raziskovalne dejavnosti v državi, zato pričakujemo, da ga bo ta pripravila v sodelovanju z univerzami. Univerze želimo imeti aktivno vlogo. Posebno pozornost smo namenili tudi problematiki financiranja univerz. Zakon o davku na nepremičnine in odprava plačnih nesorazmerij bosta univerzam naložila dodatna finančna bremena. V zadnjem letu so univerze že znižale stroške in privarčevale veliko sredstev. Porabili smo praktično vse rezerve. Pričakovanja, da bomo univerze izplačale tretjo četrtino plačnih nesorazmerij iz sredstev, ki jih sicer nujno potrebujemo za vzdrževanje raziskovalne dejavnosti, obnovo opreme in pokrivanje drugih stroškov, so neutemeljena in ogrožajo izvajanje naših temeljnih programov in posegajo v avtonomijo univerz. Vladi bomo poslali zahtevek za pokritje stroška plačnih nesorazmerij. Želimo si, da bi nas ustanovitelj in financer videl v vlogi reševalca krize in ne v vlogi dejavnika njenega poglabljanja. Na seji smo se dotaknili tudi študijske problematike na področju zdravstva. Izvajalci študijske prakse namreč želijo vse več stroškov zaračunati univerzam.«

Član RKRS in rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Danijel Rebolj: »Veseli smo, da smo predali štafeto, saj so seje rektorskih konferenc vse zahtevnejše. Intenzivno delamo, da bi dosegali zastavljene strateške, razvojne cilje. Ne moremo jih dosegati v nestabilnem, nezanesljivem okolju. Potrebujemo urejeno okolje, primerljivo z drugimi državami, ki univerze spodbujajo in jim omogočajo, da so mednarodno primerljive. Pričakuje se, da bomo najboljši. Zato je pomembno, da RKRS opozarja na ključne ovire, da nastopamo skupaj in s tem dosežemo večji učinek. Potrebna je sprememba zakonodaje.«

Član RKRS in rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik: »Univerze delujejo v relativno težkih razmerah. Nosimo nesorazmeren del bremena, ki ga je prinesla finančna kriza. Zato pričakujemo, da se naša država le zave posebnega pomena univerz poleg denarja. Denar, ki bi bil potreben za normalno delovanje institucij, je popolnoma zanemarljiv. Zavedati se moramo, da manj denarja pomeni manjšo kvaliteto in vse večji odhod mladih talentiranih ljudi v tujino«.

Namestnik predsednika RKRS in rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič: »Univerza na Primorskem ima specifične težave s financiranjem, ki izhajajo iz njene mladosti. Država ni upoštevala 73. člena Zakona o visokem šolstvu. Dogovorili smo se, da na naslednji seji predstavimo celovito sliko (finančnih) specifik univerz in podamo državi predlog, da izbrska nekaj milijonov evrov, s katerimi bi pokrila stroške ter osnovne potrebe vseh štirih univerz. Univerze poleg izobraževalne dejavnosti opravljajo tudi znanstvenoraziskovalno dejavnost. Želimo, da bo novi zakon to upošteval, da bo tudi univerza dobila sredstva. Le univerze imajo dvojno poslanstvo – izobraževati in znanstveno raziskovati. Če kaj lahko reši državo, je to injiciranje v znanost. Imamo možnost, da potegnemo talente iz tistih držav, ki so še v slabšem stanju kot mi.«

 

Novinarska koferenca .mp3 posnetek

  • kliknite z desnim gumbom miške
  • izberite Shrani povezavo kot... oz. Save link as...
  • shranite datoteko lokalno pri sebi
  • njeno vsebino lahko predvajate s privzetim predvajalnikom za zvok na vašem računalniku

 

foto1foto2foto3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novice slika

 

Ljubljana, 21. januarja 2022 – Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) je na današnji prvi redni seji pod novim vodstvom Univerze v Ljubljani ponovno poudarila, da je pomembno ohranjati in nadgraditi kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji, ki prispeva k razvoju družbe znanja.

»Zavedamo se, da se moramo univerze odzivati na potrebe trga dela, vendar pa za  to potrebne strateške analize in usmeritve na ravni celotne države. Mladi ljudje, ki jih izobražujemo na naših univerzah, lahko s svojimi potenciali ustvarjajo gospodarstvo za višjo dodano vrednostjo. Nujno je upoštevati predvsem kakovost visokošolskega izobraževanja ter zagotoviti odlično izobražene mlade tudi na področjih, ki niso neposredno povezana z gospodarstvom, a so pomembna za razvoj in delovanje družbe znanja,« je povedal predsedujoči Rektorski konferenci rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

Člani Rektorske konference so danes sklenili, da bodo pripravili načrt promocije poklicne prehodnosti in ustvarjanje novih poklicev ter promocije enakomerne zastopanosti spolov na področjih s stereotipnimi vzorci vpisa na študijske programe. Hkrati Rektorska konferenca poziva ustrezne državne organe k pripravi strategije razvoja države, pri kateri bi Rektorska konferenca sodelovala in ki bo dejansko vodila v razvoj celotne družbe.

V okviru Rektorske konference bo organizirana serija javnih razprav o aktualnih vprašanjih in prihodnosti visokega šolstva, prva že konec februarja letos.

Prva redna seja Rektorske konference je bila namenjena tudi problematiki vpisa tujih študentov in zaposlovanja tujcev na univerzah ter seznanitvi z aktualnimi razmerami glede epidemije Covid-19, pri čemer so se predstavnice in predstavniki univerz strinjali, da so se univerze izkazale z odličnim obvladovanjem epidemije, zlasti zaradi visoke precepljenosti in doslednega spoštovanja preventivnih ukrepov.

 

Maribor, 24. september 2021- Na seji Rektorske konference Republike Slovenije so rektorji opravili razpravo o besedilu osnutka Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030, ki je v javni obravnavi. Rektorska konferenca podpira besedilo Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030. Rektorska konferenca Republike Slovenije vztraja pri zapisanem ukrepu 4.5 v osnutku besedila NPVŠ 2021-2030 o možnosti poučevanja v tujem jeziku, ki sledi že sprejetemu besedilu v do sedaj veljavnem besedilu NPVŠ 2011-2020 glede problematike rabe tujega jezika v pedagoškem procesu. Rektorska konferenca RS je tudi priporočila dopolnitev besedila Nacionalnega programa visokega šolstva za obdobje 2021-2030 z ukrepi, ki bodo zagotovili možnost gibalno-športne aktivnosti za vse študente, vključno z ukrepi na področju zakonodaje in sistemskega financiranja gibalno športnih aktivnosti študentov.

Preberi več
 

Maribor, 23. april 2021 - Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 23. 4. 2021 so rektorji opravili razpravo o sproščanju ukrepov Vlade RS vezanih na epidemijo. Rektorji univerz, člani RKRS so soglašali, da se pedagoški proces na univerzah od 26. 4. 2021 dalje izvaja v skladu z razpoložljivimi hibridnimi modeli, oz. se v živo izvedejo vse tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih omogočajo smernice NIJZ. Priporočilo je, da se pedagoški proces izvaja v manjših skupinah.

Preberi več