Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Člani

Člani Rektorske konference RS so rektorji univerz v Republiki Sloveniji, in sicer:

  • Univerza v Ljubljani: prof. dr. Gregor Majdič, rektor
  • Univerza v Mariboru: prof. dr. Zdravko Kačič, rektor
  • Univerza na Primorskem: prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica
  • Univerza v Novi Gorici: prof. dr. Boštjan Golob, rektor

Sekretar Rektorske konference RS: mag. Bernarda Golob Hribar, Univerza v Ljubljani

Poleg rektorjev in sekretarke prisostvujejo sejam Rektorske konference RS tudi predstavniki vodstev univerz:

Univerza Funkcija
Univerza v Ljubljani  
prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat prorektorica za študijske in študentske zadeve
prof. mag. Matjaž Drevenšek prorektor za umetnost
prof. dr. Boštjan Markoli prorektor za internacionalizacijo in kakovost
prof. dr. Anton Ramšak prorektor za raziskave in razvoj
prof. dr. Emil Erjavec predsednik Upravnega odbora
ga. Mihaela Bauman Podojsteršek glavni tajnik
Univerza v Mariboru  
prof. dr. Janja Hojnik prorektor za kakovost, kadre in pravne zadeve
prof. dr. Mihaela Koletnik prorektor za študijsko dejavnost
prof. dr. Zoran Ren prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost
izr. prof. dr. Urban Bren prorektor za prenos znanja
prof. dr. Miralem Hadžiselimović prorektor za infrastrukturo
Nina Kotnik v.d. prorektorice za študentska vprašanja
izr. prof. dr. ​​Mitja Gorenak​​ predsednik Upravnega odbora
dr. Mojca Tancer Verboten glavni tajnik
Univerza na Primorskem  
Prof. dr. Štefko Miklavič prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo
izr. prof. dr. David Brian DeVallance prorektor za internacionalizacijo
izr. prof. dr. Darjo Felda prorektor za študijske zadeve
prof. dr. Rok Strašek prorektor za ekonomijo in finance
Dr. Boštjan Frelih glavni tajnik
Univerza v Novi Gorici  
prof. dr. Penka Stateva prorektorica za izobraževanje in umetnost
prof. dr. Matjaž Valant prorektor za trajnostni razvoj in tehnologije

 

Na seje so lahko vabljeni tudi:

  • sodelavci univerz,
  • predstavniki študentov,
  • predstavniki delovnih teles senatov oziroma upravnih odborov univerz,
  • predstavniki pristojnega ministrstva,
  • novinarji,
  • druge osebe kot opazovalci.
 

Novice slika

 

Ljubljana, 21. januarja 2022 – Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) je na današnji prvi redni seji pod novim vodstvom Univerze v Ljubljani ponovno poudarila, da je pomembno ohranjati in nadgraditi kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji, ki prispeva k razvoju družbe znanja.

»Zavedamo se, da se moramo univerze odzivati na potrebe trga dela, vendar pa za  to potrebne strateške analize in usmeritve na ravni celotne države. Mladi ljudje, ki jih izobražujemo na naših univerzah, lahko s svojimi potenciali ustvarjajo gospodarstvo za višjo dodano vrednostjo. Nujno je upoštevati predvsem kakovost visokošolskega izobraževanja ter zagotoviti odlično izobražene mlade tudi na področjih, ki niso neposredno povezana z gospodarstvom, a so pomembna za razvoj in delovanje družbe znanja,« je povedal predsedujoči Rektorski konferenci rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

Člani Rektorske konference so danes sklenili, da bodo pripravili načrt promocije poklicne prehodnosti in ustvarjanje novih poklicev ter promocije enakomerne zastopanosti spolov na področjih s stereotipnimi vzorci vpisa na študijske programe. Hkrati Rektorska konferenca poziva ustrezne državne organe k pripravi strategije razvoja države, pri kateri bi Rektorska konferenca sodelovala in ki bo dejansko vodila v razvoj celotne družbe.

V okviru Rektorske konference bo organizirana serija javnih razprav o aktualnih vprašanjih in prihodnosti visokega šolstva, prva že konec februarja letos.

Prva redna seja Rektorske konference je bila namenjena tudi problematiki vpisa tujih študentov in zaposlovanja tujcev na univerzah ter seznanitvi z aktualnimi razmerami glede epidemije Covid-19, pri čemer so se predstavnice in predstavniki univerz strinjali, da so se univerze izkazale z odličnim obvladovanjem epidemije, zlasti zaradi visoke precepljenosti in doslednega spoštovanja preventivnih ukrepov.

 

Maribor, 24. september 2021- Na seji Rektorske konference Republike Slovenije so rektorji opravili razpravo o besedilu osnutka Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030, ki je v javni obravnavi. Rektorska konferenca podpira besedilo Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030. Rektorska konferenca Republike Slovenije vztraja pri zapisanem ukrepu 4.5 v osnutku besedila NPVŠ 2021-2030 o možnosti poučevanja v tujem jeziku, ki sledi že sprejetemu besedilu v do sedaj veljavnem besedilu NPVŠ 2011-2020 glede problematike rabe tujega jezika v pedagoškem procesu. Rektorska konferenca RS je tudi priporočila dopolnitev besedila Nacionalnega programa visokega šolstva za obdobje 2021-2030 z ukrepi, ki bodo zagotovili možnost gibalno-športne aktivnosti za vse študente, vključno z ukrepi na področju zakonodaje in sistemskega financiranja gibalno športnih aktivnosti študentov.

Preberi več
 

Maribor, 23. april 2021 - Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 23. 4. 2021 so rektorji opravili razpravo o sproščanju ukrepov Vlade RS vezanih na epidemijo. Rektorji univerz, člani RKRS so soglašali, da se pedagoški proces na univerzah od 26. 4. 2021 dalje izvaja v skladu z razpoložljivimi hibridnimi modeli, oz. se v živo izvedejo vse tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih omogočajo smernice NIJZ. Priporočilo je, da se pedagoški proces izvaja v manjših skupinah.

Preberi več