Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Člani

Člani Rektorske konference RS so rektorji univerz v Republiki Sloveniji, in sicer:

  • Univerza v Ljubljani: prof. dr. Ivan Svetlik, rektor
  • Univerza v Mariboru: prof. dr. Igor Tičar, rektor
  • Univerza na Primorskem: prof. dr. Dragan Marušič, rektor
  • Univerza v Novi Gorici: prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor

Sekretar Rektorske konference RS je mag. Frenk Mavrič iz Univerze na Primorskem.

Poleg rektorjev in sekretarke prisostvujejo sejam Rektorske konference RS tudi predstavniki vodstev univerz:

Univerza Funkcija
Univerza v Ljubljani  
prof. dr. Tanja Mihalič  prorektorica
prof. dr. Martin Čopič  prorektor
prof. dr. Goran Turk prorektor
prof. Matej Zupan prorektor
prof. dr. Janez Hribar predsednik Upravnega Odbora
ga. Mihaela Bauman Podojsteršek glavni tajnik
Univerza v Mariboru  
izr. prof. dr. Lučka Lorber prorektorica za razvoj kakovost
prof. dr. Nataša Vaupotič prorektorica za študijsko dejavnost
prof. dr. Niko Samec prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost
prof. dr. Žan Jan Oplotnik prorektor za finančne zadeve
prof. dr. Jernej Turk prorektor za mednarodne zadeve
prof. dr. Marko Jesenšek prorektor za dislocirane članice
Maja Žibert prorektorica za študentska vprašanja
prof. dr. Bojan Škof predsednik Upravnega Odbora
g. Mladen Kraljič glavni tajnik
Univerza na Primorskem  
izr. prof. dr. Boris Kavur prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo
doc. dr. Sonja Rutar prorektorica za študijske zadeve
prof. dr. Rok Strašek prorektor za ekonomijo in finance
g. Danijel Božič glavni tajnik
Univerza v Novi Gorici  
prof. dr. Mladen Franko prorektor za izobraževanje
prof. dr. Gvido Bratina prorektor za raziskave in umetnost

 

Na seje so lahko vabljeni tudi:

  • sodelavci univerz,
  • predstavniki študentov,
  • predstavniki delovnih teles senatov oziroma upravnih odborov univerz,
  • predstavniki pristojnega ministrstva,
  • novinarji,
  • druge osebe kot opazovalci.
 

Novice slika

 

Koper, 24. marca 2017 – Na pobudo Nj. Eksc. Ksenije Škrilec, veleposlanice Republike Slovenije v Budimpešti na Madžarskem, in v sodelovanju z Rektorsko konferenco Madžarske je Univerza na Primorskem, ki predseduje Rektorski konferenci Republike Slovenije, včeraj in danes gostila rektorje in druge predstavnike 15 madžarskih ter 4 slovenskih univerz. Gre za prvo tovrstno skupno srečanje rektorskih konferenc obeh držav, na katerem so udeleženci primerjali visokošolska sistema. Srečanja sta se udeležila tudi najvišja predstavnika s področja visokošolskega izobraževanja, ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in madžarski minister dr. Laszlo Palkovics.

Preberi več
 

Koper, 25. november 2016 - Danes je na sedežu Univerze na Primorskem v Kopru potekala 5. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije. Člani so se seznanili s predstavljenimi izhodišči novega zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti in soglasno sprejeli stališče, da država pripravi enoten zakon, ki bo urejal obe področji za univerze in raziskovalne inštitute.

Preberi več
 

Koper, 30. september 2016 - Rektorji slovenskih univerz so na današnji seji Rektorske konference RS spregovorili o umeščanju visokošolskih kvalifikacij v Slovensko ogrodje kvalifikacij, o pripravah novega Zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti, skupaj s pripavo nove zakonodaje na področju visokega šolstva, o poučevanju v tujem jeziku na slovenskih univerzah ter o sistemu vpisa na univerzah.

Preberi več