Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
REKTORSKA KONFERENCA REPUBLIKE SLOVENIJE BO NA PREMIERJA NASLOVILA POZIV ZA NUJNO POVEČANJE SREDSTEV ZA VISOKO ŠOLSTVO IN ZNANOST

Koper, 11. julij 2017 – Na 8. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala na sedežu predsedujoče Univerze na Primorskem, so člani obravnavali in sprejeli več sklepov, pri čemer izpostavljamo najpomembnejše.

Rektorji so izpostavili, da je sedemletno zategovanje pasu, prekinjeno z rahlo sprostitvijo v letu 2016, slovensko znanost in univerzitetno izobraževanje pripeljalo do skrajne točke trdoživosti. V takih finančnih razmerah slovenske univerze ne morejo več opravljati svojega poslanstva. Zato bodo na Vlado Republike Slovenije naslovili zahtevo po povečanju sredstev za visoko šolstvo za dodatnih 50 milijonov evrov. Šele tako se bodo sredstva, upoštevaje inflacijo in sindikatom obljubljeno povečanje plač, izenačila z letom 2011. To bo tudi v skladu z obema strateško-razvojnima dokumentoma s področja visokega šolstva in znanosti, Resolucijo o raziskovalni inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 in Resolucijo Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020, ki ju je Slovenija sprejela do leta 2020 in po katerih bi morala za visoko šolstvo in znanost nameniti 2 odstotka BDP, trenutno pa namenja manj kot odstotek.

Dodatna sredstva bodo univerze namenile za:

  1. Posodobitev zastarele raziskovalne opreme za ohranitev stika z znanstveno razvitim svetom;
  2. Kadrovsko pomladitev, s posebnim poudarkom na povratku vsaj dela slovenske znanstvene diaspore;
  3. Posodobitev študijskih programov v skladu s prihodnjimi družbenimi potrebami.

RK RS je obravnavala tudi vprašanje razpisov raziskovalnih programov in mladih raziskovalcev. RK RS predlaga, da se mentorstvo mladim raziskovalcem omogoči tudi raziskovalcem, ki niso vključeni v raziskovalne programe. Obenem naj se z dodatnimi sredstvi omogoči formiranje novih raziskovalnih programov. 

RK RS bo resornemu ministrstvu predlagala proučitev spremembe prijavno-vpisnega postopka, v skladu s katerim bi imeli kandidati možnost treh enakovrednih želja s končno izbirno po rezultatih mature.

Člani RK RS so se seznanili s predlogom Meril in obrazcev za akreditacijo študijskih programov, ki jih je pripravila Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in ugotovili, da Merila in obrazci še ne vsebujejo vseh medsebojno usklajenih elementov. O tem bo RK RS obvestila NAKVIS.

Člani RK RS so še podprli projekt COBISS.Net in se seznanili o možnosti sodelovanja treh slovenskih univerz z Evropsko mladinsko kartico, ki bi mladim omogočila koriščenje ugodnosti različnih ponudnikov.

 

Novice slika

 

Koper, 11. julij 2017 – Na 8. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala na sedežu predsedujoče Univerze na Primorskem, so člani obravnavali in sprejeli več sklepov, pri čemer izpostavljamo najpomembnejše.

Preberi več
 

Koper, 8. maj 2017 – Na današnji sedmi seji so člani Rektorske konference gostili ugledna ustavna pravnika, prof. dr. Boštjana M. Zupančiča in prof. dr. Cirila Ribičiča, ki sta prisotnim predstavila vprašanje avtonomije univerze in predloge za nadaljnje korake pri ureditvi slednjega. Ustava Republike Slovenije namreč v svojem 58. in 59. členu nedvoumno določa pojem avtonomije univerze, ki pa se ne sklada z izvajanjem veljavne zakonodaje.

Preberi več
 

Koper, 24. marca 2017 – Na pobudo Nj. Eksc. Ksenije Škrilec, veleposlanice Republike Slovenije v Budimpešti na Madžarskem, in v sodelovanju z Rektorsko konferenco Madžarske je Univerza na Primorskem, ki predseduje Rektorski konferenci Republike Slovenije, včeraj in danes gostila rektorje in druge predstavnike 15 madžarskih ter 4 slovenskih univerz. Gre za prvo tovrstno skupno srečanje rektorskih konferenc obeh držav, na katerem so udeleženci primerjali visokošolska sistema. Srečanja sta se udeležila tudi najvišja predstavnika s področja visokošolskega izobraževanja, ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in madžarski minister dr. Laszlo Palkovics.

Preberi več