Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
REKTORSKA KONFERENCA REPUBLIKE SLOVENIJE BO NA PREMIERJA NASLOVILA POZIV ZA NUJNO POVEČANJE SREDSTEV ZA VISOKO ŠOLSTVO IN ZNANOST

Koper, 11. julij 2017 – Na 8. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala na sedežu predsedujoče Univerze na Primorskem, so člani obravnavali in sprejeli več sklepov, pri čemer izpostavljamo najpomembnejše.

Rektorji so izpostavili, da je sedemletno zategovanje pasu, prekinjeno z rahlo sprostitvijo v letu 2016, slovensko znanost in univerzitetno izobraževanje pripeljalo do skrajne točke trdoživosti. V takih finančnih razmerah slovenske univerze ne morejo več opravljati svojega poslanstva. Zato bodo na Vlado Republike Slovenije naslovili zahtevo po povečanju sredstev za visoko šolstvo za dodatnih 50 milijonov evrov. Šele tako se bodo sredstva, upoštevaje inflacijo in sindikatom obljubljeno povečanje plač, izenačila z letom 2011. To bo tudi v skladu z obema strateško-razvojnima dokumentoma s področja visokega šolstva in znanosti, Resolucijo o raziskovalni inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 in Resolucijo Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020, ki ju je Slovenija sprejela do leta 2020 in po katerih bi morala za visoko šolstvo in znanost nameniti 2 odstotka BDP, trenutno pa namenja manj kot odstotek.

Dodatna sredstva bodo univerze namenile za:

  1. Posodobitev zastarele raziskovalne opreme za ohranitev stika z znanstveno razvitim svetom;
  2. Kadrovsko pomladitev, s posebnim poudarkom na povratku vsaj dela slovenske znanstvene diaspore;
  3. Posodobitev študijskih programov v skladu s prihodnjimi družbenimi potrebami.

RK RS je obravnavala tudi vprašanje razpisov raziskovalnih programov in mladih raziskovalcev. RK RS predlaga, da se mentorstvo mladim raziskovalcem omogoči tudi raziskovalcem, ki niso vključeni v raziskovalne programe. Obenem naj se z dodatnimi sredstvi omogoči formiranje novih raziskovalnih programov. 

RK RS bo resornemu ministrstvu predlagala proučitev spremembe prijavno-vpisnega postopka, v skladu s katerim bi imeli kandidati možnost treh enakovrednih želja s končno izbirno po rezultatih mature.

Člani RK RS so se seznanili s predlogom Meril in obrazcev za akreditacijo študijskih programov, ki jih je pripravila Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in ugotovili, da Merila in obrazci še ne vsebujejo vseh medsebojno usklajenih elementov. O tem bo RK RS obvestila NAKVIS.

Člani RK RS so še podprli projekt COBISS.Net in se seznanili o možnosti sodelovanja treh slovenskih univerz z Evropsko mladinsko kartico, ki bi mladim omogočila koriščenje ugodnosti različnih ponudnikov.

 

Novice slika

 

Vipava, 19. janura 2018 - Na današnji 1. redni seji Rektorske konference RS pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici v mandatu 2018-2019 so rektorji razpravljali o predlogu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predlogu novele Zakona o visokem šolstvu.

Preberi več
 

V četrtek, 22. decembra 2017, je v Kopru na sedežu Univerze na Primorskem potekala 10. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), zadnja v nizu sej iz predsedovanja UP. V dveletnem mandatu 2016 – 2017 velja izpostaviti aktivno sodelovanje in participacijo predstavnikov RK RS prek raznih delovnih teles in medresorskih skupin v skupnih prizadevanjih z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri pripravi sprememb zakonodaje na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.

Preberi več
 

Koper, 3. november 2017 – Na današnji 9. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije so člani sprejeli pomembne sklepe, ki se navezujejo na zagotovitev avtonomije in financiranja slovenskih univerz. Tako so se, med drugim, soglasno strinjali, da je potrebno osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna objavljen in podan v javno obravnavo, dopolniti in v nekaterih členih spremeniti, saj, po besedah članov delovne skupine, ne vsebuje usklajenih stališč RK RS in Sveta za znanost in tehnologijo.  Predlog omenjenega zakona sta na seji predstavila predstavnika Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za znanost, dr. Meta Dobnikar in generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan. 

Preberi več