Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Delovne skupine Rektorske konference RS

Skladno z 23. členom Poslovnika o delu Rektorska konferenca RS lahko imenuje komisije ali druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali pripravo predlogov za odločanje o posameznih zadevah. 

Imenovane delovne skupine in status delovanja: 

Delovna skupina za pripravo primerjalne analize financiranja evropskih univerz
Ustanovitev: Januar 2018 
Status: Aktiven 
Člani: 

 • Prof. dr. Iztok Arčon, dekan,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici Faklulteta za podiplomski študij
 • prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica za študijsko dejavnost, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Delovna skupina za pripravo predloga zakona o univerzi
Ustanovitev: Januar 2018 
Status: Aktiven 
Člani:

 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Dragan Marušič, rektor,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 • Prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • g. Borut Lavrič, univ.dipl.prav., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Prof. dr. Zdravko Kačič, rektor, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru

Delovna skupina za za avtorskopravna vprašanja na univerzah
Ustanovitev: November 2016
Status: Aktiven
Člani:

 • Prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve, predsednica, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Dr. Mojca Kotar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Jasna Donko Lesjak, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Alenka Golobič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • izr. prof. dr. Martina Repas, univ. dipl. prav.,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Tina Šček Krušec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za prenovo vpisa na slovenskih univerzah
Ustanovitev: April 2016
Status: Aktiven
Člani: 

 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve, predsednica,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Polonca Miklavc Valenčič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani 
 • Enrika Črnivec,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica za študijsko dejavnost,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Mag. Andrejka Golob,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Iztok Arčon, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za rabo jezikov v visokem šolstvu
Ustanovitev: April 2018 
Status: Aktiven 
Člani: 

 • Prof. dr. Simona Kranjc, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Prof. Tomaž Gubenšek, dekan, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
 • prof. dr. Mihaela Koletnik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Prof. dr. Nada Šabec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Prof. dr. Mihurko Poniž Katja, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
 • Prof.dr. Iztok Arčon, dekan, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij
 • Prof.dr. Peter Purg, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti
 • Izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
 • Prof. dr. Krištof Jacek Kozak, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

Delovna skupina za področje zdravstvenih ved
Ustanovitev: September 2013
Status: Aktiven
Člani: 

 • Doc. dr. Blaž Ivanc, predsednik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Andrej Starc, dekan ZF, podpredsednik,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Igor Švab, dekan MF, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan, dekanja FFA,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Ga. Laura Koudela, predsednica Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Majda Pajnkihar, dekanica FZV, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Ivan Krajnc, dekan MF, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica za študijsko dejavnost,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Ga. Vlasta Jug, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Nejc Šarabon, dekan,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
 • Helena Skočir, pred.,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Doroteja Rebec, viš. pred.,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Renata Kop,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Komisija za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz
Ustanovitev: Februar 2013
Status: Aktiven
Člani:

 • Prof. dr. Tanja Dmitirovič, prorektorica, predsednica, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • izr. prof. dr. Tomaž Deželan, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Lučka Lorber, prorektorica za razvoj kakovosti, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • G. robert Preskar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Mag. Frenk Mavrič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Iztok Arčon,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa
Ustanovitev: Junij 2012
Status: Aktiven
Člani:

 • Mag. Patrik Peroša, predsednik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerzitetna športna zveza Primorske
 • Ga. Mojca Rupert, Center za osebni in profesionalni razvoj študentov, obštudijska dejavnost, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Miha Pauko, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , vodja Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja, Univeza v Mariboru
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Skupina za informacijske in komunikacijske tehnologije 
Ustanovitev: Junij 2012
Status: Aktiven
Člani:

 • mag. Aleš Košir, vodja,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Dr. Izidor Golob, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Marko Bajec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Andrej Kos, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Ga. Maja Žibert, prorektorica za študentska vprašanja, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Viktorija Florjančič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Tine Mezgec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Renata Kop, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Univerzitetni umetniški observatorij
Ustanovitev: September 2011
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. spec. Oto Rimele, predsednik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. Boštjan Botas Kenda, prorektor,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Matej Blenkuš, dekan FA, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. Marko Vatovec, dekan AG, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, v.d. dekana ALUO, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani, 
 • Prof. Tomaž Gubenšek, dekna AGRFT, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Tilen Žbona, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Boštjan Potokar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Prof. Rene Rusjan, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

Novice slika

 

Vipava, 19. janura 2018 - Na današnji 1. redni seji Rektorske konference RS pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici v mandatu 2018-2019 so rektorji razpravljali o predlogu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predlogu novele Zakona o visokem šolstvu.

Preberi več
 

V četrtek, 22. decembra 2017, je v Kopru na sedežu Univerze na Primorskem potekala 10. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), zadnja v nizu sej iz predsedovanja UP. V dveletnem mandatu 2016 – 2017 velja izpostaviti aktivno sodelovanje in participacijo predstavnikov RK RS prek raznih delovnih teles in medresorskih skupin v skupnih prizadevanjih z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri pripravi sprememb zakonodaje na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.

Preberi več
 

Koper, 3. november 2017 – Na današnji 9. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije so člani sprejeli pomembne sklepe, ki se navezujejo na zagotovitev avtonomije in financiranja slovenskih univerz. Tako so se, med drugim, soglasno strinjali, da je potrebno osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna objavljen in podan v javno obravnavo, dopolniti in v nekaterih členih spremeniti, saj, po besedah članov delovne skupine, ne vsebuje usklajenih stališč RK RS in Sveta za znanost in tehnologijo.  Predlog omenjenega zakona sta na seji predstavila predstavnika Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za znanost, dr. Meta Dobnikar in generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan. 

Preberi več