Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Delovne skupine Rektorske konference RS

Skladno z 10. točko Poslovnika o delovanju Rektorska konferenca RS lahko imenuje delovne skupine za proučitev, obravnavo in pripravo dokumentov s posameznih strokovnih področij. Delovne skupine lahko sestavljajo clani RK RS, clani vodstev univerz in drugi strokovnjaki.

Imenovane delovne skupine in status delovanja: 

Delovna skupina za za avtorskopravna vprašanja na univerzah
Ustanovitev: November 2016
Status: Aktiven
Člani:

 • Dr. Mojca Kotar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Jasna Donko Lesjak, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Alenka Golobič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • izr. prof. dr. Martina Repas, univ. dipl. prav.,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Katja Cergol,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Tina Šček Krušec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za prenovo vpisa na slovenskih univerzah
Ustanovitev: April 2016
Status: Aktiven
Člani: 

 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve, predsednica,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Goran Turk, prorektor,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Enrika Črnivec,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Mag. Andrejka Golob,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Iztok Arčon, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za klasifikacijo študijskih programov
Ustanovitev: September 2015
Status: Aktiven
Člani:

 • Prof. dr. Goran Turk, prorektor, vodja, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Polonca Miklavc Valenčič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Mag. Andrejka Golob Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Doc. dr. Marko Orel, prodekan za znanstveno-raziskovalno delo, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Renata Kop, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za Pametno specializacijo, inovativno-podjetniško podporno okolje in talente
Ustanovitev: September 2014
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. dr. Martin Čopič, prorektor, predsednik,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Tanja Mihalič, prorektorica,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Zlata Ploštajner,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Peter Virtič,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Niko Samec, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Manca Drobne, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Aljaž Rener,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za Zakon o raziskovalni in inovacijski dejavnosti
Ustanovitev: Januar 2014
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. dr. Martin Čopič, prorektor, vodja,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Niko Samec, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Igor Tičar, rektor (namestnik), Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Dragan Marušič, rektor,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo,   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici Rektorat

Delovna skupina za Za iniciativo Opening Up Slovenia
Ustanovitev: Januar 2014
Status: Aktiven
Člani:

 • Dr. Izidor Golob, vodja,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Goran Turk, prorektor, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Rok Strašek, prorektor za ekonomiko in finance,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Tanja Urbančič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za uporabo jezika in pripravo strategije za uporabo jezika
Ustanovitev: Januar 2014
Status: Aktiven
Člani:

 • Prof. dr. Simona Krajnc, predsednica,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Matej Zupan, prorektor,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Goran Turk, prorektor,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Branka Kalenič Ramšak,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Marko Jesenšek, prorektor za dislocirane članice,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Lučka Lorber, prorektorica za razvoj kakovosti, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Mag. Hermina Pika Radmilovič,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Vlasta Kučiš,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Jernej Turk, prorektor za mednarodne zadeve,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Izr. prof. dr. Sonja Starc,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Tatjana Mikelić Goja, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Prof.dr. Katja Mihurko Poniž, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za področje zdravstvenih ved
Ustanovitev: September 2013
Status: Aktiven
Člani: 

 • Doc. dr. Andrej Starc, dekan ZF, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Blaž Ivanc,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Goran Turk, prorektor, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Dušan Šuput, dekan MF, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Borut Božič, dekan FFA,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • G. Matej Drobnič, predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Žan Jan Oplotnik, prorektor za finančne zadeve,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Majda Pajnkihar, dekanica FZV, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Ivan Krajnc, dekan MF, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Ga. Vlasta Jug, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Helena Skočir, pred.,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Doroteja Rebec, viš. pred.,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Renata Kop,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Komisija za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz
Ustanovitev: Februar 2013
Status: Aktiven
Člani:

 • Prof. dr. Goran Turk, prorektor, predsednik,   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Marinka Drobnič Košorok,   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Lučka Lorber, prorektorica za razvoj kakovosti, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • G. Iztok Slatinek, univ. dipl. ekon.,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Mag. Alenka Andrejašič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Iztok Arčon,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za spremembo oziroma pripravo nove zakonodaje
Ustanovitev: November 2012
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. dr. Miha Juhart, predsednik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Goran Turk, prorektor, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Franc Forstnerič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Žan Jan Oplotnik, prorektor za finančne zadeve, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Maja Žibert, prorektorica za študentska vprašanja, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Jelena Ćeklić, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Borut Lavrič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa
Ustanovitev: Junij 2012
Status: Aktiven
Člani:

 • Patrik Peroša, predsednik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerzitetna športna zveza Primorske
 • Ga. Mojca Rupert, Center za osebni in profesionalni razvoj študentov, obštudijska dejavnost, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Skupina za informatiko RKRS
Ustanovitev: Junij 2012
Status: Aktiven
Člani:

 • Dr. Izidor Golob, vodja, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Goran Turk, prorektor, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • mag. Aleš Košir, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Ga. Maja Žibert, prorektorica za študentska vprašanja, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Jadran Prodan, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Tine Mezgec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Renata Kop, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Valerija Zabret (?) ? Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za obravnavo problematike habilitacij
Ustanovitev: Februar 2012
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost, predsednik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 • Prof. dr. Marko Petrič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Niko Samec, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Asist. mag. Mojca Tancer Verboten, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem

Univerzitetni umetniški observatorij
Ustanovitev: September 2011
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. spec. Oto Rimele, predsednik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Matej Zupan, prorektor, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Mag. Tilen Žbona, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Prof. dr. Boštjan Potokar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici

Delovna skupina za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi
Ustanovitev: April 2011
Status: Aktiven
Člani: 

 • Prof. dr. Mitja Kaligarič, predsednik, (področje humanističnih znanosti), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Mariboru
 • Prof. dr. Borut Bohanec (področje naravoslovnih znanosti), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Damjana Rozman (področje medicinske znanosti), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Izr. prof. dr. Igor Pribac (področje družboslovnih znanosti), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Gregor Majdič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Ljubljani
 • Dr. Matjaž Hladnik (področje aplikativnega naravoslovja), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Izr. prof. dr. Dunja Bandelj (področje aplikativnega naravoslovja), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza na Primorskem
 • Doc. dr. Martina Bergant Marušič (področje naravoslovnih znanosti), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Univerza v Novi Gorici
 

Novice slika

 

Koper, 24. marca 2017 – Na pobudo Nj. Eksc. Ksenije Škrilec, veleposlanice Republike Slovenije v Budimpešti na Madžarskem, in v sodelovanju z Rektorsko konferenco Madžarske je Univerza na Primorskem, ki predseduje Rektorski konferenci Republike Slovenije, včeraj in danes gostila rektorje in druge predstavnike 15 madžarskih ter 4 slovenskih univerz. Gre za prvo tovrstno skupno srečanje rektorskih konferenc obeh držav, na katerem so udeleženci primerjali visokošolska sistema. Srečanja sta se udeležila tudi najvišja predstavnika s področja visokošolskega izobraževanja, ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in madžarski minister dr. Laszlo Palkovics.

Preberi več
 

Koper, 25. november 2016 - Danes je na sedežu Univerze na Primorskem v Kopru potekala 5. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije. Člani so se seznanili s predstavljenimi izhodišči novega zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti in soglasno sprejeli stališče, da država pripravi enoten zakon, ki bo urejal obe področji za univerze in raziskovalne inštitute.

Preberi več
 

Koper, 30. september 2016 - Rektorji slovenskih univerz so na današnji seji Rektorske konference RS spregovorili o umeščanju visokošolskih kvalifikacij v Slovensko ogrodje kvalifikacij, o pripravah novega Zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti, skupaj s pripavo nove zakonodaje na področju visokega šolstva, o poučevanju v tujem jeziku na slovenskih univerzah ter o sistemu vpisa na univerzah.

Preberi več