Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Člani Rektorske konference Republike Slovenije: Vprašanje avtonomije univerze mora v ustavno presojo

Koper, 8. maj 2017 – Na današnji sedmi seji so člani Rektorske konference gostili ugledna ustavna pravnika, prof. dr. Boštjana M. Zupančiča in prof. dr. Cirila Ribičiča, ki sta prisotnim predstavila vprašanje avtonomije univerze in predloge za nadaljnje korake pri ureditvi slednjega. Ustava Republike Slovenije namreč v svojem 58. in 59. členu nedvoumno določa pojem avtonomije univerze, ki pa se ne sklada z izvajanjem veljavne zakonodaje.

Predsednik Rektorske konference Republike Slovenije, prof. dr. Dragan Marušič, je povedal: »Na seji smo v zvezi z avtonomijo univerze sprejeli sklep, da bo RKRS vprašanje avtonomnosti univerze podala v ustavno presojo, obenem pa bo podala predlog zakonodajne ureditve za univerze – sprejetje Zakona o univerzi. Po raziskavi, ki jo je opravilo Evropsko združenje univerz (EUA), je Slovenija med zadnjimi v evropskem visokošolskem prostoru glede izvajanja avtonomije, kjer je njena stopnja navkljub deklariranim ustavnim določilom med najnižjimi.« Prof. dr. Marušič je še izpostavil, da sedanji visokošolski zakon kljub noveliranju še nadalje neustrezno definira status univerze, saj jo obravnava kot javni (državni) zavod ter njeno dejavnost zakonsko umešča skupaj z dejavnostjo drugih (samostojnih) visokošolskih zavodov, ki se od univerze precej razlikujejo. Zato bo, tako prof. dr. Marušič, RKRS na resorno ministrstvo poslala mnenje, da se sprejme samostojni zakon o univerzi.
Glede uredbe o financiranju univerzitetne študijske dejavnosti in vprašanja definicije javne službe, o čemer se razpravlja že od leta 2011, je RKRS pripravila predlog, ki bo v naslednjih dneh poslan na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V predlogu se opozarja na to, da v obstoječi uredbi o financiranju ni upoštevano nadaljevanje negativnega demografskega trenda (nekje do leta 2020) v Sloveniji ter predlaga vstopne pogoje za univerze v nov sistem financiranja. RKRS predlaga, da se večji del sredstev nameni financiranju variabilnega dela, ki pokriva znanstveno-raziskovalno dejavnost.

Prof. dr. Boštjan M. Zupančič je predstavil zgodovinski kontekst sprejemanja zakonodaje s področja visokega šolstva. Pri tem je opozoril na neskladje ustavne in zakonodajne ureditve: »Ko se je sprejemalo krovni zakon o zavodih, se ni upoštevalo dejstva, da je univerza javna neprofitna organizacija. Ustava namreč izrecno določa, da so državne univerze avtonomne in da zakon o financiranju lahko določa le financiranje univerze.«

Prof. dr. Ciril Ribičič je v nadaljevanju navedel razloge, ki so pripeljali do razkoraka med avtonomijo univerze, ki je zapisana v ustavi, in obstoječo zakonsko ureditvijo: »Lahko se pohvalimo z ustavno ureditvijo, ki je jasna, ko definira avtonomijo univerze. To je svoboda znanstvenega ustvarjanja in je avtonomija profesorjev, raziskovalcev, članov akademske skupnosti. A uveljavljale so se rešitve, ki niso skladne s tako definicijo univerze in njene avtonomije. Stvari so se dodatno poslabšale v času krize, tu naj omenim tudi ZUJF, ki je šel v posege in izenačevanje univerze z zavodi, kjer je varčevanje v nasprotju z EU prakso.« Po besedah prof. dr. Ribičiča je razprava na seji pokazala, da ne zadošča, da RKRS daje pripombe na posamezne predloge, temveč je potrebno izdelati celovito kritično analizo razkoraka med ustavno in zakonsko ureditvijo za nov zakonski prestop. »To ne bo novost, ampak vračanje k ustavi,« je zaključil prof. dr. Ribičič.

Prof. dr. Danilo Zavrtanik je še opozoril na paradoksalno situacijo. Kot pravi, je Slovenija ena redkih držav, ki ima zagotovljeno avtonomijo univerze v sami ustavi, pri čemer so zasebne univerze izvzete. Prav slednje so v praksi najbolj avtonomne. Opozoril je še na način financiranja, ki ni v skladu z ustavo, in kot primer navedel, da je financiranje študijske dejavnosti razdeljeno in ločeno urejeno z dvema uredbama; prvo, ki določa financiranje 1. in 2. stopnje, ter drugo, ki določa financiranje 3. stopnje.

Vabljeni k ogledu videoposnetka novinarske konference, ki ga je posnel Damjan Muhič: https://youtu.be/Z9M7p1oQtcE.

 

Novice slika

 

Vipava, 19. janura 2018 - Na današnji 1. redni seji Rektorske konference RS pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici v mandatu 2018-2019 so rektorji razpravljali o predlogu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predlogu novele Zakona o visokem šolstvu.

Preberi več
 

V četrtek, 22. decembra 2017, je v Kopru na sedežu Univerze na Primorskem potekala 10. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), zadnja v nizu sej iz predsedovanja UP. V dveletnem mandatu 2016 – 2017 velja izpostaviti aktivno sodelovanje in participacijo predstavnikov RK RS prek raznih delovnih teles in medresorskih skupin v skupnih prizadevanjih z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri pripravi sprememb zakonodaje na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.

Preberi več
 

Koper, 3. november 2017 – Na današnji 9. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije so člani sprejeli pomembne sklepe, ki se navezujejo na zagotovitev avtonomije in financiranja slovenskih univerz. Tako so se, med drugim, soglasno strinjali, da je potrebno osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna objavljen in podan v javno obravnavo, dopolniti in v nekaterih členih spremeniti, saj, po besedah članov delovne skupine, ne vsebuje usklajenih stališč RK RS in Sveta za znanost in tehnologijo.  Predlog omenjenega zakona sta na seji predstavila predstavnika Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za znanost, dr. Meta Dobnikar in generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan. 

Preberi več