Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Rektorska konferenca Republike Slovenije bo na osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti podala pripombe

Koper, 3. november 2017 – Na današnji 9. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije so člani sprejeli pomembne sklepe, ki se navezujejo na zagotovitev avtonomije in financiranja slovenskih univerz. Tako so se, med drugim, soglasno strinjali, da je potrebno osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna objavljen in podan v javno obravnavo, dopolniti in v nekaterih členih spremeniti, saj, po besedah članov delovne skupine, ne vsebuje usklajenih stališč RK RS in Sveta za znanost in tehnologijo.  Predlog omenjenega zakona sta na seji predstavila predstavnika Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za znanost, dr. Meta Dobnikar in generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan. 

Rektorji štirih slovenskih univerz, prof. dr. Dragan Marušič, predsednik RK RS in rektor UP, prof. dr. Danilo Zavrtanik, podpredsednik RK RS in rektor UNG, prof. dr. Igor Papič, rektor UL, in prof. dr. Igor Tičar, rektor UM, so se strinjali, da je potrebno pred obravnavo Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti jasno opredeliti člene, ki se nanašajo na financiranje univerz. Pri tem morajo biti, tako rektorji, zagotovljena ustanoviteljska sredstva tudi za univerze, ki poleg pedagoške, opravljajo tudi raziskovalno dejavnost tako kot raziskovalni inštituti. Institucionalno financiranje, ki ga predvideva nov zakon, bi moralo za univerze zagotoviti dodaten vir za raziskovalno dejavnost univerz, ki s svojimi spoznanji odločilno prispevajo k razvoju znanosti. Do sedaj je bilo raziskovanje na univerzah financirano zgolj s sredstvi ARRS in prihodki, pridobljenimi na trgu. O osnutku zakona bodo predstavniki Rektorske konference Republike Slovenije, ki je pomemben sogovornik pri sprejemanju najpomembnejših vsebinskih aktov, podali predlog sprememb in ob upoštevanju slednjih nadaljevali razpravo. Najverjetneje bo to že sredi novembra na posvetu o visokem šolstvu, na katerem bo MIZŠ skupaj z deležniki obravnavalo tri ključne točke: opredelitev javne službe, obremenitve in vprašanje raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev. 

Člani RK RS so soglasno sprejeli še sklep v zvezi z razvojnim stebrom financiranja, in sicer, da se ta sredstva v celoti nameni univerzam, ki edine lahko izpeljejo državne razvojne cilje na področju visokega šolstva. Obenem so poudarili, da je potrebno pri urejanju vprašanja javne službe hkrati ustrezno urediti tudi njeno financiranje. 

 

Novice slika

 

Koper, 3. november 2017 – Na današnji 9. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije so člani sprejeli pomembne sklepe, ki se navezujejo na zagotovitev avtonomije in financiranja slovenskih univerz. Tako so se, med drugim, soglasno strinjali, da je potrebno osnutek Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna objavljen in podan v javno obravnavo, dopolniti in v nekaterih členih spremeniti, saj, po besedah članov delovne skupine, ne vsebuje usklajenih stališč RK RS in Sveta za znanost in tehnologijo.  Predlog omenjenega zakona sta na seji predstavila predstavnika Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za znanost, dr. Meta Dobnikar in generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan. 

Preberi več
 

Koper, 11. julij 2017 – Na 8. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala na sedežu predsedujoče Univerze na Primorskem, so člani obravnavali in sprejeli več sklepov, pri čemer izpostavljamo najpomembnejše.

Preberi več
 

Koper, 8. maj 2017 – Na današnji sedmi seji so člani Rektorske konference gostili ugledna ustavna pravnika, prof. dr. Boštjana M. Zupančiča in prof. dr. Cirila Ribičiča, ki sta prisotnim predstavila vprašanje avtonomije univerze in predloge za nadaljnje korake pri ureditvi slednjega. Ustava Republike Slovenije namreč v svojem 58. in 59. členu nedvoumno določa pojem avtonomije univerze, ki pa se ne sklada z izvajanjem veljavne zakonodaje.

Preberi več