Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Seja Rektorske konference Republike Slovenije

Maribor, 23. april 2021 - Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 23. 4. 2021 so rektorji opravili razpravo o sproščanju ukrepov Vlade RS vezanih na epidemijo. Rektorji univerz, člani RKRS so soglašali, da se pedagoški proces na univerzah od 26. 4. 2021 dalje izvaja v skladu z razpoložljivimi hibridnimi modeli, oz. se v živo izvedejo vse tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih omogočajo smernice NIJZ. Priporočilo je, da se pedagoški proces izvaja v manjših skupinah.

RKRS je ponovno pozvala MIZŠ, da naj umesti študentsko problematiko v interventno zakonodajo – podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov in to v čim krajšem času, da so študentje seznanjeni z vsemi možnostmi.

Na seji RKRS so sodelovali tudi predstavniki Centra vojaških šol, ki so predstavili izbirni vojaški modul, ki bi se izvajal na 1. stopnji visokošolskega strokovnega študija na posameznih članicah univerz, prav tako so se rektorji seznanili z možnostjo projekta H2STUDENT&COP26. 

Člani RKRS so se seznanili s položajem študentov v času omejenega dostopa do univerz v preteklem času in s problemi, ki jih bodo imeli študentje z vračanjem v prostore univerz. Problematiko so predstavili predsedniki študentskih svetov univerz, ki si prizadevajo za odreagiranje na vsa podana vprašanja s strani študentov ter reševanje stisk posameznih študentov. RKRS je tudi podprla prizadevanja predstavnikov študentov za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti, ki bodo študentom omogočile, da pravočasno zaključijo svoje študijske obveznosti.

RKRS se je seznanila z izsledki projekta INOVUP glede oblik poučevanja in njihovega vrednotenja ter soglašala s pripravo predlogov prihodnje ureditve vrednotenja učenja in poučevanja, ki bo v večji meri upošteval asinhrono opravljeno pedagoško delo ter delo, ki je povezano z izvedbo pedagoškega procesa s pomočjo IKT. RKRS je soglašala s pristopom k pripravi pravne študije glede pristojnosti Sveta  NAKVIS glede opredeljevanja ustreznosti študijskih programov ter pedagoško-andragoško študijo o najprimernejših načinih določanja ustreznosti izobraževalnih programov za potrebe vpisa v univerzitetne študijske programe.

Rektorska konferenca RS je sklenila, da se bo dne 22.10.2021 organizirala 5. nacionalno konferenca RKRS s področja kakovosti v visokem šolstvu z naslovom Vrednotenje raziskovalnega dela: v iskanju ravnovesja med kvantitativnimi in kvalitativnimi merili. RKRS se je prav tako seznanila s poročilom delovne skupine za spremljanje zaposljivosti in soglašala, da se aktivnosti RKRS v sodelovanju z MIZŠ nadaljujejo. RKRS je prav tako pozvala MIZŠ, da vključi RKRS v razpravo in pripravo dokumenta Načrt za okrevanje in krepitev odpornosti, saj do sedaj RKRS ni bila vključena.​​

 

Novice slika

 

Ljubljana, 21. januarja 2022 – Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) je na današnji prvi redni seji pod novim vodstvom Univerze v Ljubljani ponovno poudarila, da je pomembno ohranjati in nadgraditi kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji, ki prispeva k razvoju družbe znanja.

»Zavedamo se, da se moramo univerze odzivati na potrebe trga dela, vendar pa za  to potrebne strateške analize in usmeritve na ravni celotne države. Mladi ljudje, ki jih izobražujemo na naših univerzah, lahko s svojimi potenciali ustvarjajo gospodarstvo za višjo dodano vrednostjo. Nujno je upoštevati predvsem kakovost visokošolskega izobraževanja ter zagotoviti odlično izobražene mlade tudi na področjih, ki niso neposredno povezana z gospodarstvom, a so pomembna za razvoj in delovanje družbe znanja,« je povedal predsedujoči Rektorski konferenci rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

Člani Rektorske konference so danes sklenili, da bodo pripravili načrt promocije poklicne prehodnosti in ustvarjanje novih poklicev ter promocije enakomerne zastopanosti spolov na področjih s stereotipnimi vzorci vpisa na študijske programe. Hkrati Rektorska konferenca poziva ustrezne državne organe k pripravi strategije razvoja države, pri kateri bi Rektorska konferenca sodelovala in ki bo dejansko vodila v razvoj celotne družbe.

V okviru Rektorske konference bo organizirana serija javnih razprav o aktualnih vprašanjih in prihodnosti visokega šolstva, prva že konec februarja letos.

Prva redna seja Rektorske konference je bila namenjena tudi problematiki vpisa tujih študentov in zaposlovanja tujcev na univerzah ter seznanitvi z aktualnimi razmerami glede epidemije Covid-19, pri čemer so se predstavnice in predstavniki univerz strinjali, da so se univerze izkazale z odličnim obvladovanjem epidemije, zlasti zaradi visoke precepljenosti in doslednega spoštovanja preventivnih ukrepov.

 

Maribor, 24. september 2021- Na seji Rektorske konference Republike Slovenije so rektorji opravili razpravo o besedilu osnutka Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030, ki je v javni obravnavi. Rektorska konferenca podpira besedilo Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030. Rektorska konferenca Republike Slovenije vztraja pri zapisanem ukrepu 4.5 v osnutku besedila NPVŠ 2021-2030 o možnosti poučevanja v tujem jeziku, ki sledi že sprejetemu besedilu v do sedaj veljavnem besedilu NPVŠ 2011-2020 glede problematike rabe tujega jezika v pedagoškem procesu. Rektorska konferenca RS je tudi priporočila dopolnitev besedila Nacionalnega programa visokega šolstva za obdobje 2021-2030 z ukrepi, ki bodo zagotovili možnost gibalno-športne aktivnosti za vse študente, vključno z ukrepi na področju zakonodaje in sistemskega financiranja gibalno športnih aktivnosti študentov.

Preberi več
 

Maribor, 23. april 2021 - Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 23. 4. 2021 so rektorji opravili razpravo o sproščanju ukrepov Vlade RS vezanih na epidemijo. Rektorji univerz, člani RKRS so soglašali, da se pedagoški proces na univerzah od 26. 4. 2021 dalje izvaja v skladu z razpoložljivimi hibridnimi modeli, oz. se v živo izvedejo vse tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih omogočajo smernice NIJZ. Priporočilo je, da se pedagoški proces izvaja v manjših skupinah.

Preberi več