Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Arhiv konferenc in drugih dogodkov

Mednarodna konferenca "Organiziranje in upravljanje sodobne univerze", Portorož 6. november 2009 

Posvet univerz na temo "Prenova doktorskega študija", Univerza v Ljubljani 15. oktober 2009

Posvet univerz na temo "Predlog zakona o univerzi", Univerza v Mariboru 14. aprila 2009

 


Mednarodna konferenca "Organiziranje in upravljanje sodobne univerze", Portorož 6. november 2009
International Conference "Organization and Management of Modern University", Portorož 6. November 2009
 

Portorož, 6. november 2009 – Več kot petdeset udeležencev iz petih držav se je danes v organizaciji Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), ki združuje štiri slovenske univerze, zbralo v Portorožu na mednarodni konferenci »Organizacija in upravljanje sodobne univerze«. Namen srečanja vrhunskih strokovnjakov je izmenjava strokovnih mnenj, izkušenj in stališč povezanih z vprašanjem prenove visokošolske zakonodaje v Sloveniji in predloga RK RS za pripravo Zakona o univerzi.

Konferenco je s pozdravnim nagovorom in prispevkom otvoril podpredsednik RK RS, prof. dr. Danilo Zavrtanik, v imenu predsednika RK RS in rektorja Univerze na Primorskem, prof. dr. Rada Bohinca. Prisotne je v imenu ministra Gregorja Golobiča pozdravil dr. Joszef Gyorkos, državni sekretar Ministrstva za visoko šolstvo, znanosti in tehnologijo (MVZT) in predstavil glavne aktivnosti, namenjene zagotavljanju kakovosti in s tem mednarodne konkurenčnosti visokega šolstva, v okviru katerih bodo spremenjeni ključni predpisi na področju visokega šolstva. V naslednjem letu bo MVZT pričelo z uvajanjem sprememb visokošolske zakonodaje. Izpostavil je tudi ustanovitev Agencije za kakovost visokega šolstva, ki bo z delom pričela spomladi 2010.

Podpredsednik RK RS, prof. dr. Zavrtanik, je predstavil pobudo slovenskih univerz za spremembo visokošolske zakonodaje, s posebnim poudarkom na predlogu novega zakona o univerzi, ki je nastal v okviru RK RS. Le-ta odraža pričakovanja akademske skupnosti Slovenije za takšen pravni okvir, ki bo osnova za ustvarjalne presežke univerz. Dodal je, da se je potrebno bolj odločno zavzeti za oblike ustvarjalnega partnerstva med univerzo in državo.

Prof. dr. Alojz Kralj je izpostavil pogosto napačno razumevanje pojma avtonomije, ki je, po njegovem, obveza in odgovornost vsake univerze. Poudaril je, da je Slovenija potrebovala kar deset let za ustanovitev neodvisne Agencije za kakovost visokega šolstva.  Opozoril je, da avtonomija univerz ni povezana z njeno notranjo organiziranostjo, temveč mora biti prepuščena strokovni presoji vodstva in akademske skupnosti. Naloga države je, da zagotovi ustrezne instrumente preverjanja učinkovitosti, tako z vidika kakovosti prenosa znanja kot z vidika gospodarnega upravljanja.

Prof. dr. Michael Daxner, častni predsednik oldenburške univerze »The Carl von Ossietzky« in nekdanji predsednik »Sveta Magne Charte Observatorij«, je v svojem nastopnem predavanju izpostavil globalno razsežnost visokega šolstva in poudaril, da mora biti delovanje univerze usmerjeno v organizacijsko učinkovitost, vendar nikoli ne v smeri tržne naravnanosti.
Mednarodno konferenco so sklenili z zanimivo razpravo na okrogli mizi, ki jo je vodil prof. dr. Rado Pišot, prorektor UP, na kateri so poleg slovenskih akademikov sodelovali tudi ugledni predstavniki evropskih univerz in drugih visokošolskih institucij. V diskusiji so izpostavili probleme obstoječe viskošolske zakonodaje in nujnost sprememb ter čim hitrejši sprejem novega zakona o univerzi. Zanimiva je bila ugotovitev, da so prakse v drugih evropskih državah zelo podobne, kar oblikuje iniciative skupnega reševanja ovir v enotnem evropskem visokošolskem prostoru. Le s spopadom različnih misli, in ne z iskanjem popolnega konsenza, bo prišlo do napredka.

Vabilo (slo, ang)

Seznam udeležencev

Prispevki


Posvet univerz na temo "Prenova doktorskega študija", Univerza v Ljubljani 15. oktober 2009

Vabilo


Posvet univerz na temo "Predlog zakona o univerzi", Univerza v Mariboru 14. aprila 2009

Vabilo

 

 

Novice slika

 

Ljubljana, 21. januarja 2022 – Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) je na današnji prvi redni seji pod novim vodstvom Univerze v Ljubljani ponovno poudarila, da je pomembno ohranjati in nadgraditi kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji, ki prispeva k razvoju družbe znanja.

»Zavedamo se, da se moramo univerze odzivati na potrebe trga dela, vendar pa za  to potrebne strateške analize in usmeritve na ravni celotne države. Mladi ljudje, ki jih izobražujemo na naših univerzah, lahko s svojimi potenciali ustvarjajo gospodarstvo za višjo dodano vrednostjo. Nujno je upoštevati predvsem kakovost visokošolskega izobraževanja ter zagotoviti odlično izobražene mlade tudi na področjih, ki niso neposredno povezana z gospodarstvom, a so pomembna za razvoj in delovanje družbe znanja,« je povedal predsedujoči Rektorski konferenci rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

Člani Rektorske konference so danes sklenili, da bodo pripravili načrt promocije poklicne prehodnosti in ustvarjanje novih poklicev ter promocije enakomerne zastopanosti spolov na področjih s stereotipnimi vzorci vpisa na študijske programe. Hkrati Rektorska konferenca poziva ustrezne državne organe k pripravi strategije razvoja države, pri kateri bi Rektorska konferenca sodelovala in ki bo dejansko vodila v razvoj celotne družbe.

V okviru Rektorske konference bo organizirana serija javnih razprav o aktualnih vprašanjih in prihodnosti visokega šolstva, prva že konec februarja letos.

Prva redna seja Rektorske konference je bila namenjena tudi problematiki vpisa tujih študentov in zaposlovanja tujcev na univerzah ter seznanitvi z aktualnimi razmerami glede epidemije Covid-19, pri čemer so se predstavnice in predstavniki univerz strinjali, da so se univerze izkazale z odličnim obvladovanjem epidemije, zlasti zaradi visoke precepljenosti in doslednega spoštovanja preventivnih ukrepov.

 

Maribor, 24. september 2021- Na seji Rektorske konference Republike Slovenije so rektorji opravili razpravo o besedilu osnutka Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030, ki je v javni obravnavi. Rektorska konferenca podpira besedilo Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030. Rektorska konferenca Republike Slovenije vztraja pri zapisanem ukrepu 4.5 v osnutku besedila NPVŠ 2021-2030 o možnosti poučevanja v tujem jeziku, ki sledi že sprejetemu besedilu v do sedaj veljavnem besedilu NPVŠ 2011-2020 glede problematike rabe tujega jezika v pedagoškem procesu. Rektorska konferenca RS je tudi priporočila dopolnitev besedila Nacionalnega programa visokega šolstva za obdobje 2021-2030 z ukrepi, ki bodo zagotovili možnost gibalno-športne aktivnosti za vse študente, vključno z ukrepi na področju zakonodaje in sistemskega financiranja gibalno športnih aktivnosti študentov.

Preberi več
 

Maribor, 23. april 2021 - Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 23. 4. 2021 so rektorji opravili razpravo o sproščanju ukrepov Vlade RS vezanih na epidemijo. Rektorji univerz, člani RKRS so soglašali, da se pedagoški proces na univerzah od 26. 4. 2021 dalje izvaja v skladu z razpoložljivimi hibridnimi modeli, oz. se v živo izvedejo vse tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih omogočajo smernice NIJZ. Priporočilo je, da se pedagoški proces izvaja v manjših skupinah.

Preberi več