Rektorska konferenca Republike Slovenije

Novice in dogodki

Izjava Rektorske Konference RS o podpori dokumenta o politiki EUA za »Prenovljeno družbeno pogodbo za Evropo in njene univerze: kako lahko univerze in oblikovalci politik sodelujejo pri oblikovanju močne, odprte in na prihodnost pripravljene Evrope« v mandatu EU institucij 2024-2029

Koper, 31. januar 2024: Rektorska konferenca RS kot članica EUA je na svoji 1. dopisni seji, ki je potekala od 29. 1. 2024 do 31. 1. 2024, sprejela sklep, da podpira politiko EUA, kot izhaja iz dokumenta »Prenovljena družbena pogodba za Evropo in njene univerze: kako...

read more

Arhivi

Rektorska konferenca RS je neformalno združenje, katere člani so rektorji univerz v Republiki Sloveniji. Rektorska konferenca RS je nastala kot oblika sodelovanja med slovenskimi univerzami in drugimi visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami, državo, družbo, slovenskimi in mednarodnimi organizacijami ter združenji in je eden od pozitivnih učinkov bolonjske prenove.

Med temeljne naloge Rektorske konference RS sodijo:

  • obravnava vprašanj v zvezi z visokošolskim dodiplomskim in podiplomskim izobraževanjem ter znanstveno-raziskovalnim delom,
  • obravnava finančnih vprašanj skupnega pomena, ki se nanašajo tudi na gospodarjenje s premoženjem univerz,
  • obravnava zadev, ki se nanašajo na splošno zakonodajo, predvsem pa Zakon o visokem šolstvu, Zakon o raziskovalno-razvojni dejavnosti ter podzakonske akte in druge predpise, ki zadevajo visokošolsko dejavnost,
  • posredovanje skupnih stališč pristojnim državnim institucijam in javnostim.

Rektorska konferenca RS je polnopravna članica Združenja evropskih univerz (The European University Association – EUA).

Rektorska konferenca RS aktivno sodeluje v evropskem in mednarodnem prostoru. 

Predsedujoča univerza za mandatno obdobje 2024 – 2025

Univerza na Primorskem
Titov trg 4
6000 Koper, Slovenija
https://www.upr.si/

Vodstvo

Predsednica
Prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem

Podpredsednik: Prof. dr. Boštjan Golob, rektor Univerze v Novi Gorici

Člani

  • Prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem
  • Prof. dr. Boštjan Golob, rektor Univerze v Novi Gorici
  • Prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani
  • Prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru
  • Prof. dr. Peter Jambrek, rektor Nove univerze
  • Prof. dr. Marjan Balažič, rektor Univerze v Novem mestu

Univerze članice Rektorske konference RS

Univerza v Ljubljani

Rektor: prof. dr. Gregor Majdič
Spletna stran: www.uni-lj.si

Univerza v Mariboru

Rektor: prof. dr. Zdravko Kačič
Spletna stran: www.um.si


Logotip Univerze na Primorskem

Univerza na Primorskem

Rektorica: prof. dr. Klavdija Kutnar
Spetna stran: www.upr.si

Univerza v Novi Gorici

Rektor: prof. dr. Bostjan Golob
Spletna stran: www.ung.si

Logotip Nove univerze

Nova univerza

Rektor: prof. dr. Peter Jambrek
Spletna stran: www.nova-uni.si

Univerza v Novem mestu

Rektor: prof. dr. Marjan Balažič
Spletna stran: www.uni-nm.si

Kontakt

Mag. Frenk Mavrič
Sekretar Rektorske konference RS
E-mail: frenk.mavric@upr.si